Chirurgische kaakcorrectie, gecombineerd met orthodontie

voorbeeld zara1 voorna

voorbeeld zara2 voorna

Beginsituatie
Deze patiënte vond haar tanden lelijk. Als ze glimlachte, zag je veel tandvlees. Er was ook sprake van een omgekeerde frontbeet en zij vond haar kin te 'zwaar'. Na onderzoek luidde de diagnose: onderkaak te ver naar voren ten opzichte van bovenkaak, onderkaak staat scheef naar rechts, onregelmatige boven- en ondertanden, de ondertanden staan vóór boventanden, ‘gummy smile’ (toont veel tandvlees bij lachen). Het onderste deel van het gezicht is te lang en de forse kin is een negatieve ‘blikvanger’.

Behandeling
Met vaste orthodontische apparatuur zijn de boven- en ondertandboog op elkaar afgestemd. De bovenkaak is operatief 4 mm naar boven en iets naar voren verplaatst. De onderkaak is naar achteren gebracht, zodat de boven- en ondertandboog mooi op elkaar passen. Daarnaast is ook een kincorrectie uitgevoerd, waarbij de kin korter is gemaakt en iets naar voren is gezet. De orthodontische behandeling duurde één jaar voor de operatie en nog geen halfjaar erna. De hele duur van de behandeling besloeg 17 maanden. Het eindresultaat is een harmonisch profiel, waarbij gesproken kan worden van ‘vormperfectie’.

Wat vindt de patiënt?
Zara is zeer enthousiast over het eindresultaat. Zo zeer zelfs dat ze af en toe praat met patiënten die een chirurgische kaakcorrectie overwegen. Zara: 'Mijn voortanden stonden scheef en mijn onderkaak naar voren. Hoe ouder ik werd, hoe meer ik me er aan ging ergeren. Vooral van opzij. Ik ging vaak zo zitten dat de mensen mij niet zo goed van opzij konden zien. Het zag er gewoon raar uit. De eerste weken na de operatie vond ik het moeilijkste. Bijna niets kunnen eten, niet praten, niet naar buiten, niet naar school ... Door de behandeling is mijn gezicht zo veranderd dat mensen mij soms niet herkennen. Het voelt goed als ze wat over mijn mooie glimlach zeggen. Ik ben heel blij dat ik heb doorgezet!'