Gebitsslijtage

voorbeeld 24 voorna

Een toenemend probleem in de mondzorg is gebitsslijtage. Door inwerking van zuren (zoals uit frisdranken) en door knarsen slijt het gebit en worden de elementen steeds korter. Deze patiënt wil graag weer tanden met een normale lengte.  Met vaste apparatuur wordt het bovenfront naar voren verplaatst en wordt één ondertand getrokken om ruimte te maken voor de hoektand rechts onder. Daarna kan het bovenfront opgebouwd worden, zowel in lengte als in breedte. In dit geval niet met kronen maar met composiet (kunststofmateriaal).

voorbeeld 14 voorna

Door slijtage waren de boven- en ondertanden recht op elkaar komen te staan. De boventanden maken door de slijtage  een rafelige indruk. Met behulp van een slotjesbeugel worden de boventanden naar voren gebracht en de ruimtes tussen de tanden zodanig verdeeld dat ze straks langer en breder kunnen worden gemaakt. De ondertanden worden naar achteren verplaatst. In dit geval zijn er kronen gemaakt van hoektand tot hoektand.

voorbeeld 04 voorna

Een combinatie van een terug liggende onderkaak en zeer diepe beet en enorme slijtage van het boven- en onderfront. Met vaste apparatuur worden twee congruente tandbogen gemaakt, voor de operatie worden de tanden van het boven- en onderfront opgebouwd tot hun oorspronkelijke lengte, daarna wordt de onderkaak operatief in de juiste stand geplaatst ten opzichte van de bovenkaak. Na behandeling wordt er nog lange tijd s’nachts een night guard gedragen.