Hoe ervaren patiënten onze zorg? Zijn ze tevreden met onze behandeling en het resultaat daarvan? En waar zien zij ruimte voor verbetering?

Deze vragen krijgen patiënten voorgelegd door onafhankelijk onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek in Hardegarijp. Dit in zorgonderzoek gespecialiseerde bureau werkt onder meer samen met ZKN, Zorgkaart Nederland, de NPCF, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, KIWA en zorgverzekeraars. Meedoen aan het Patiënttevredenheidsonderzoek is vrijwillig en gebeurt anoniem. Uw deelname stellen wij uiteraard zeer op prijs!

Rapportcijfer
Uit alle ingevulde enquêteformulieren wordt een gemiddeld rapportcijfer berekend. Het meest recente onderzoek laat zien dat onze rapportcijfers over de eerste helft van 2017 hoger zijn dan over dezelfde periode het jaar ervoor.
- Bejegening door behandelaar: van 8 naar 8,3
- Behandeling: van 8,2 naar 8,3
- Totaalindruk van de kliniek: van 8,3 naar 8,5
Als belangrijkste positieve punten kwamen naar voren: medische deskundigheid arts, samenwerking tussen behandelaars, hygiëne, aandacht voor veiligheid en resultaat van de behandeling. De Net Promotor Score, het getal dat aangeeft in welke mate patiënten onze kliniek aanbevelen bij familie en vrienden, ligt nu 2 punten boven de landelijke Benchmark KliniekenMonitor.

Resultaatmetingen (PROMs)
Naast het Bosgra-onderzoek hanteren wij ook 'PROMs' (Patient Reported Outcome Measures). Een PROM vraagt patiënten hoe zij het resultaat van hun behandeling ervaren. De uitkomsten geven ons beter zicht op het effect van onze behandelingen en de effectiviteit van onze multidisciplinaire werkwijze. Om patiënten niet onnodig te belasten houden wij het aantal vragen beperkt. Onze PROMs kunnen digitaal worden ingevuld; patiënten ontvangen daarvoor na afloop van hun behandeling een e-mail met een link naar de online vragenlijst.