Om erachter te komen hoe we ervoor staan, doen we ook een beroep op onze patiënten: hoe ervaren zij onze zorg en waar zien zij ruimte voor verbetering?

Die vragen laten wij voorleggen door onafhankelijk onderzoeksbureau Bosgra Onderzoek in Hardegarijp. Dit in zorgonderzoek gespecialiseerde bureau werkt onder meer samen met ZKN, Zorgkaart Nederland, de NPCF, Miletus, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, KIWA en zorgverzekeraars. Meedoen aan het Patiënttevredenheidsonderzoek is vrijwillig, gebeurt anoniem maar wordt uiteraard zeer op prijs gesteld!

Rapportcijfer
Uit alle ingevulde enquêteformulieren wordt een gemiddeld rapportcijfer berekend. In de tweede helft van 2016 waardeerden patiënten ons met een mooie 8,4.  Als belangrijkste positieve punten komen uit het Bosgra-onderzoek naar voren: medische deskundigheid, hygiëne, telefonische hulp en overall indruk. De score die aangeeft in welke mate patiënten ons aanbevelen bij familie en vrienden ligt nu 2 punten boven de landelijke Benchmark Klinieken.

Nieuw: resultaatmetingen (PROMs)
Een nieuw middel om te peilen hoe onze patiënten hun behandeling ervaren zijn zogenaamde PROMs: Patient Reported Outcome Measures. Een PROM vraagt naar het oordeel van de patiënt over het resultaat van diens behandeling. Met de uitkomsten krijgen wij beter zicht op het effect van onze behandelingen en de effectiviteit van onze multidisciplinaire werkwijze. Om patiënten niet onnodig te belasten houden wij het aantal vragen beperkt. Onze PROMs kunnen digitaal worden ingevuld. Patiënten ontvangen daarvoor na afloop van hun behandeling een e-mail met een link naar de online vragenlijst.