De Orfeokliniek is expert op het gebied van dento-faciale harmonie. Zo behandelen wij veel patiënten met een afwijkende kinstand. Mannen en vrouwen met een opvallend grote of juist (bijna) afwezige kin kunnen daar psychisch erg onder lijden. Wij hebben een geavanceerd computerprogramma ontwikkeld waarmee we de kin heel precies kunnen corrigeren om de gezichtsverhoudingen te herstellen. En heel prettig voor patiënten: op een zogenaamde predictiefoto kun je al vóór de ingreep zien wat het uiteindelijke resultaat wordt.

roxy voor na 1 2 3 4

Doordat de kin terugligt, lijkt deze te lang en lijkt de neus te spits. We spreken hier van een disharmonisch gelaat: het gezicht is niet in balans (foto 1 en 2). Ná de ingreep (foto 3 en 4) is er sprake van een harmonisch gelaat: door de stand van de kin te corrigeren is er een onopvallende balans ontstaan tussen neus, bovenlip, onderlip en kin.

Bij deze patiënt geeft de computeranalyse (foto 5) aan dat de stand van de neus niet afwijkt, maar dat de kin te ver terugligt: de rode lijn valt buiten het harmonische profiel (het groene kader) en moet in het dichtstbijgelegen harmonische veld worden gebracht (geel gemarkeerd).

roxy computeranaluse 2

Computer voorspelt resultaat
De computer vertaalt dit vervolgens door bewerking van de profielfoto in een zgn. predictiefoto. Hierop ziet de patiënt hoe hij of zij er ná de ingreep uitziet. Hieronder zie je links de profielfoto vóór behandeling, rechts het resultaat dat de computer voorspelt. De rechterfoto is dus niet écht, het is een bewerking van de linkerfoto. Maar vergelijk foto 6 rechts vooral met foto 3 bovenaan. Dan zie je dat predictie en werkelijkheid fraai overeenkomen!

roxy predictie 6

Aan de hand van een röntgenfoto berekent de computer nauwgezet hoeveel millimeters de kin naar voren moet komen om de balans in het gezicht te herstellen. Foto 7 en 8 laten de situatie voor en na de ingreep zien.

roxy rontgenprofiel voor na 7

Betaalbaar antwoord op veelvoorkomend probleem
Deze relatief eenvoudige ingreep met enorm positief effect kunnen wij uitvoeren bij kinnen die te ver naar achteren liggen en/of te lang zijn. Wel moeten de boven- en ondertanden voldoende op elkaar passen en de lippen (redelijk) soepel kunnen sluiten. De kosten van de behandeling bedragen 2.250 euro. Dit is inclusief:

 • eerste consult
 • uitgebreide documentatie
 • computeranalyse
 • opstellen en bespreken van het behandelplan
 • chirurgische ingreep (dagopname)
 • documentatie nabehandeling
 • alle nacontroles

Voordelen van een kincorrectie:

 • relatief eenvoudige ingreep
 • grote variatiemogelijkheden (horizontaal en verticaal)
 • zeer goede voorspelbaarheid van het eindresultaat
 • verbeterde lipsluiting
 • stabiel resultaat

Resultaat beter en duurzamer dan bij implantaat
In tegenstelling tot kincorrecties met fillers en implantaten blijkt onze methode ook op de lange termijn uiterst stabiel. Dat bewijzen patiënten die wij tot wel 25 jaar geleden hebben geopereerd.  Kincorrecties met fillers en implantaten worden voor een vergelijkbare prijs aangeboden, maar hiervan is het resultaat van de ingreep minder voorspelbaar en de houdbaarheid op lange termijn onzeker.

Meer voorbeelden zien? Klik hier.

Voor een kincorrectie komt u onder behandeling bij:
> Drs. R.M. Mulié, specialist dento-faciale harmonie
> Albert Zweers, MKA-chirurg