Kaakchirurgie: 071 526 91 11 Orthodontie: 0900 - 821 22 30

Chirurgische kin- en kaakcorrecties

In de jaren ‘90 ontwikkelden kaakchirurg Rijnko Brons en orthodontist Rob Mulié nieuwe richtlijnen om een afwijkende kaak of kin te corrigeren. Met hun rekenkundige modellen hebben ze meer dan 1.000 patiënten geholpen. Toen met meetlint en liniaal, nu met de computer. Die berekent waar én hoeveel een profiel afwijkt van het harmonische model en maakt een ‘predictiefoto’: een voorspelling van het profiel ná de operatie. Soms gaat het om enkele millimeters, maar wel precies de millimeters die het verschil maken!

Eerste consult

Kinconsulente Roxy en specialisten R. Mulié of A. Zweers bekijken of een kincorrectie mogelijk is. Ook kijken ze of een kincorrectie volstaat of een combinatie van een kaak- en kincorrectie beter is. Zij leggen uit hoe de Brons-Mulié Methode werkt en maken een röntgen-schedelprofielopname en portretfoto’s. Op basis van uw profielfoto wordt een predictiefoto gemaakt. Hierop ziet u hoe uw profiel er ná de operatie uitziet. De predictiefoto krijgt u samen met een verslag thuisgestuurd, zodat u in alle rust een beslissing kunt nemen. Besluit u de kincorrectie te laten uitvoeren, dan plannen we de operatie in. Heeft u nog geen kennis gemaakt met de kaakchirurg, dan kunt u met hem nog een aparte afspraak maken om het behandelplan te bespreken. In de weken voor de ingreep komt u bij de anesthesioloog, die de procedure op de operatiedag met u doorneemt: narcose, operatie, verkoever, vertrek.

Voorbereiden op de operatie

Thuis dient u zich op de juiste manier voor te bereiden op de operatie en uw verblijf in de kliniek. Of, en wat, u mag eten en drinken vooraf, wat u het beste kunt aantrekken en andere aanwijzingen staan uitgebreid beschreven in onze folder over deze behandeling. Vanwege de narcose mag u na de ingreep niet zelf rijden, dus regel vervoer. U kunt één begeleider meenemen die u deze dag gezelschap houdt.

De operatie

De kaakchirurg maakt een sneetje aan de binnenkant van de onderlip onder de ondertanden en legt het kinbot bloot. Na het aftekenen maakt hij de zaagsnedes om de kin in de gewenste richting te verplaatsen. Het verplaatste kinbot wordt met een titanium plaatje en enkele schroefjes vastgezet. (Deze hoeven er meestal niet meer uitgehaald te worden.) Tot slot wordt de wond gehecht met oplosbare hechtingen. De operatie duurt gemiddeld één uur. Op de verkoeverkamer krijgt u een masker op uw gezicht waar water van 16 graden doorheen loopt, de beste temperatuur om zwelling tegen te gaan. U komt rustig bij van de narcose onder toezicht van een verpleegkundige. Die bepaalt wanneer u iets mag drinken of eten en wanneer u fit genoeg bent om weer naar huis te gaan. Dat is gemiddeld zo’n 3 uur na de operatie.

Na de operatie: rustig aan!

Het gezicht is eerst wat pijnlijk en gezwollen. Het voelt stijf aan en praten gaat soms moeilijk. Het resultaat is dan nog niet goed zichtbaar. Dit is normaal. In de volgende weken nemen klachten als pijn, ongemak en zwelling steeds verder af en wordt het eindresultaat steeds beter zichtbaar. De eerste week mag u niet vliegen en zich niet inspannen: niet werken, sporten, zwaar tillen etc. Naar school of werk kan doorgaans na één week. Ook vliegen kan dan weer zonder risico op complicaties. Voor het helen van het kinbot laat u het sporten, zwaar tillen e.d. de eerste 6 weken achterwege. Wees in het begin voorzichtig met eten en tandenpoetsen, zodat de wond kan genezen. De hechtingen lossen vanzelf op. Een week na de operatie kijken we hoe het herstel vordert en maken we opnieuw röntgenfoto’s. Doorgaans kunt u nu gewoon weer naar school of werk. Na drie maanden komt u voor de laatste controle. We maken weer portretfoto’s en een röntgen-schedelprofielfoto en bespreken met u het resultaat.

Bekijk onze folders:
Chirurgische kincorrectie: Brons-Mulié methode
Chirurgische kaakcorrectie (BSSO): onderkaak verplaatsen
Chirurgische kaakcorrectie (LE FORT): bovenkaak verplaatsen
Anesthesie: goed voorbereid onder narcose