Een afwijkende kin kan leiden tot opvallende negatieve gezichtskenmerken. Vrouwen en mannen kunnen daar psychisch onder lijden. De Orfeokliniek is in staat de kin te corrigeren en de gezichtsverhoudingen te herstellen.

roxy voor na 1 2 3 4

Doordat de kin terugligt, lijkt deze te lang en lijkt de neus te spits. We spreken hier van een disharmonisch gelaat: het gezicht is niet in balans (foto 1 en 2). Ná de ingreep (foto 3 en 4) is er sprake van een harmonisch gelaat: door de stand van de kin te corrigeren is er een onopvallende balans ontstaan tussen neus, bovenlip, onderlip en kin.

Computer voorspelt resultaat
De Orfeokliniek heeft een uniek computerprogramma ontwikkeld, gericht op herstel van de verhoudingen mét behoud van individuele gezichtskenmerken. De computer analyseert de bestaande verhoudingen en geeft aan hoe de balans kan worden hersteld.

Bij deze patiënt geeft de computeranalyse (foto 5) aan dat de stand van de neus niet afwijkt, maar dat de kin te ver naar achteren ligt: de rode lijn valt buiten het harmonisch veld en moet worden teruggebracht in het geel gemarkeerde vak.

roxy computeranaluse 2

De computer vertaalt dit vervolgens in een ‘predictiefoto’ die we gebruiken om een patiënt te laten zien hoe hij of zij er na de ingreep uitziet: foto 6. Let op: dit is dus géén foto van het werkelijke resultaat, dit is wat de computer voorspelt. Maar vergelijk foto 6 met foto 3 hierboven en de conclusie is dat predictie en werkelijkheid fraai overeenkomen!

roxy predictie 6

Aan de hand van een röntgenfoto berekent de computer nauwgezet hoeveel millimeters de kin naar voren moet komen om de balans in het gezicht te herstellen. Foto 7 en 8 laten de situatie zien voor en na de ingreep.

roxy rontgenprofiel voor na 7

Betaalbaar antwoord op veelvoorkomend probleem
Deze relatief eenvoudige ingreep (met enorm positief verschil voor de patiënt) is mogelijk bij kinnen die te ver naar achteren liggen en/of te lang zijn. Wel moeten de boven- en ondertanden voldoende op elkaar passen en moeten de lippen (redelijk) soepel kunnen sluiten.
De kosten van deze dagbehandeling bedragen 2.250 euro. Dit is inclusief:

 • eerste consult
 • uitgebreide documentatie
 • computeranalyse
 • opstellen en bespreken van het behandelplan
 • chirurgische ingreep
 • documentatie nabehandeling
 • alle nacontroles

Voordelen van een kincorrectie:

 • relatief eenvoudige ingreep
 • grote variatiemogelijkheden (horizontaal en verticaal)
 • zeer goede voorspelbaarheid van het eindresultaat
 • verbeterde lipsluiting
 • stabiel resultaat

Stabiliteit op lange termijn
In tegenstelling tot kincorrecties waarbij fillers en implantaten worden gebruikt, blijkt de kincorrectie waarbij een stuk kinbot wordt verplaatst ook op lange termijn (25 jaar) uiterst stabiel. Kincorrecties met fillers en implantaten worden voor een vergelijkbare prijs aangeboden, maar het resultaat is daar minder voorspelbaar en veel minder duurzaam.

Meer voorbeelden zien? Klik hier.

Specialisten:
>Albert Zweers, MKA-chirurg