Een goed werkend gebit is belangrijk om te kunnen eten, kauwen en praten. Bovendien ziet het er vaak mooier uit, waardoor er ook een psychisch en sociaal effect van uit gaat. Een voorwaarde voor een goed werkend gebit is een goede kaakstand. Bij de Orfeokliniek kijken we daar dus altijd eerst naar.

Is er sprake van een afwijkende kaakstand, dan kan die bij kinderen goed worden behandeld met orthodontische technieken. Bij volwassenen, waar de groei voorbij is, helpt dan alleen een chirurgische kaakcorrectie. Jaarlijks voeren wij minimaal 50 van dergelijke operaties uit. Het gaat dan altijd om zéér specialistische behandelingen, waarbij een mondhygiënist, fysiotherapeut, de eigen tandarts, een kaakchirurg en orthodontist nauw samenwerken.

De totale behandeling duurt meestal anderhalf jaar en bestaat uit een orthodontische voorbehandeling en nabehandeling. Tijdens de voorbehandeling (gemiddeld één jaar) worden de boven- en ondertandboog op elkaar afgestemd en twee op elkaar passende tandbogen gemaakt. Vervolgens vindt de kaakoperatie plaats, gevolgd door de orthodontische nabehandeling (ca. 6 maanden) om de optimale beet (occlusie) te bereiken.  

Operatie onder narcose
Operaties vinden onder algehele narcose plaats. Onze anesthesist legt van tevoren uit hoe dat werkt. Tijdens de operatie, die een tot enkele uren duurt, wordt een snede in het bot gemaakt, zodat de kaak kan worden verschoven. Alles gebeurt vanuit de mond, waardoor er aan de buitenkant geen littekens ontstaan. Een terugliggende onderkaak wordt naar voren geplaatst en een te ver uitstekende onderkaak wordt naar achteren geplaatst. De bovenkaak kan naar voren worden verplaatst en, als er te veel tandvlees zichtbaar is, omhoog worden gezet.

In sommige gevallen kan een afwijkende stand van de onderkaak ook worden gecorrigeerd door middel van een kincorrectie.

Dagopname
Bij de Orfeokliniek is de chirurgische kaakcorrectie een dagopname en gaat u dezelfde dag weer naar huis. De kaken worden niet aan elkaar vastgemaakt. Meestal kunt u direct na de operatie uw mond al een klein beetje openen. De meeste patiënten ervaren niet veel pijn. Wel is het gezicht vaak gezwollen, maar dat wordt na enkele dagen snel minder. U krijgt speciale instructies op het gebied van voeding en mondhygiëne om het genezingsproces en eindresultaat te bevorderen.

Een week na de operatie komt u terug op controle bij de kaakchirurg, orthodontist en mondhygiëniste. Na één of twee weken thuis kunt u uw normale activiteiten op school of werk hervatten. Zware inspanning moet u de eerste maanden vermijden.

Klik hier om te zien wat met een chirurgische kaakcorrectie kan worden bereikt.

Luister hier naar de ervaringen van twee patiënten die een kaakcorrectie hebben ondergaan.

 

 

Chirurgische kaakcorrecties worden uitgevoerd door:
> Kai Alons
> Albert Zweers
> Mariëlle de Groot
> Robert Rutgers